cel


Budowa i wyposażenie obiektu sportowo-rehabilitacyjnego UJK w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej umożliwiającego prowadzenie prac badawczych nad innowacyjnymi metodami leczenia i rehabilitacji w specjalistycznych placówkach ochrony zdrowia oraz w zakresie nauk o kulturze fizycznej
 


Centrum Rehabilitacji i Sportu