Uniwersyteckie Centrum Sportu

03-04-2020

Ogłoszenie

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej informujemy, iż dyżur Komisji Lekarskiej odbędzie się w formie zdalnej tzn. z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu ze studentem.

Studenci, którzy zapisali się na Komisję 18 marca 2020 r. proszeni są o zeskanowanie lub zrobienie zdjęć fragmentów aktualnej dokumentacji medycznej zawierających: imię i nazwisko studenta oraz informacje o rozpoznanych schorzeniach, a następnie przesłanie ich w formie elektronicznej na adres lp.ud1594601931e.kju1594601931@fws1594601931 do dnia 10 kwietnia 2020 r. podając w treści maila imię i nazwisko oraz numer albumu. Dla zachowania bezpieczeństwa pliki zawierające dokumentację muszą zostać zaszyfrowane hasłem dostępu. Hasło do otwarcia dokumentów należy podać telefonicznie dzwoniąc na numer tel. +48 41 349 68 20 w dni powszednie w godzinach 8.00-15.30.

O decyzji o zakwalifikowaniu przez Komisję do danej grupy, studenci zostaną poinformowani drogą mailową.

Data kolejnej Komisji Lekarskiej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt:

Uniwersyteckie Centrum Sportu

ul. Uniwersytecka 21
25-406 Kielce
e-mail: lp.ud1594601931e.kju1594601931@fws1594601931
tel: 41 349 68 15
tel: 41 349 68 20