Uniwersyteckie Centrum Sportu

Zajęcia zdrowotne

Studenci ubiegający się o zwolnienie z zajęć
Wychowania Fizycznego ze względów zdrowotnych
w roku akademickim 2019/2020

Terapia ruchowa

 1. Studenci mający problemy zdrowotne zgłaszają się z orzeczeniem od lekarza specjalisty, potwierdzającym przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach WYCHOWANIA FIZYCZNEGO oraz aktualnymi wynikami badań lub odpisem (ksero) historii choroby na KOMISJĘ LEKARSKĄ do UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM SPORTU (ul. Uniwersytecka 21), do 15 XI w semestrze I i do 15 IV w semestrze II.
 2. Decyzją komisji mogą być oni zakwalifikowani do grup:
  • GRUPA I – zajęcia terapii ruchowej. Zajęcia odbywają się:
   • PONIEDZIAŁEK –  godz. 17.00-17.45 w UCS, ul. Uniwersytecka 21 – mgr Beata Majchrzak-Liberek
   • WTOREK – godz. 13.15-14.00 w UCS, ul. Uniwersytecka 21 – mgr Beata Majchrzak-Liberek.
  • GRUPA II – przeniesieni na inną formę zajęć.
  • GRUPA III – zwolnieni z zajęć wf.
 3. O zakwalifikowaniu do danej grupy student jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie prowadzącego zajęcia  wychowania fizycznego.
 4. Podstawą zaliczenia dla studentów z ograniczeniami zdrowotnymi jest:
  • w GRUPIE I i GRUPIE II – punktowy system oceniania
  • w GRUPIE III uczestnictwo w jednej z form samokształcenia według wyboru studenta:
   • zajęcia teoretyczne wskazane przez Centrum Sportu,
   • pomoc przy organizacji rozgrywek uczelnianych i zawodów sportowych,
   • praca pisemna z zakresu kultury fizycznej.

Punktowy system oceniania:

Frekwencja:

 • Obecność na zajęciach – 4 pkt
 • Spóźnienie – 1 pkt
 • Nie uczestniczenie w zajęciach – 0 pkt
 • Brak aktywności na zajęciach – 1 pkt

Suma punktów możliwych do zdobycia: 60 (15 zajęć x 4 pkt)
Możliwość uzyskania dodatkowych punktów:

 • Aktywna pomoc w organizacji rozgrywek sportowych,
 • Opracowanie materiałów teoretycznych.

Oceny:
3 – 50% maksymalnej liczby punktów
+3 – 55%
4 – 60%
+4 – 65%
5 – 70%

Kontakt:

Uniwersyteckie Centrum Sportu

ul. Uniwersytecka 21
25-406 Kielce
e-mail: lp.ud1594606052e.kju1594606052@fws1594606052
tel: 41 349 68 15
tel: 41 349 68 20