Zajęcia zdrowotne

Terapia ruchowa

Rok akademicki 2023/2024

 

 1. Studenci mający długoterminowe zwolnienie lekarskie tzn. powyżej 31 dni lub przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach wf, zgłaszają się ze zwolnieniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę oraz aktualną dokumentacją medyczną schorzenia, na KOMISJĘ LEKARSKĄ do Uniwersyteckiego Centrum Sportu (UCS) ul. Uniwersytecka 21. Termin zgłaszania dla semestru zimowego upływa 15 XI, dla semestru letniego – 15 IV.
 2. Decyzją komisji lekarskiej studenci mogą być zakwalifikowani do:

GRUPA I – zajęcia terapii ruchowej. Zajęcia odbywają się:

WTOREK
godz. 15:30-16:15 w UCS, ul. Uniwersytecka 21 – mgr Jolanta Drezno.  

lub

CZWARTEK
godz. 08:45-09:30 w UCS, ul. Uniwersytecka 21 – mgr Jolanta Drezno.  

GRUPA II – przeniesieni na inną formę zajęć.

GRUPA III – zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach wf.

 1. O zakwalifikowaniu do danej grupy student jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego oraz sekretariat Uniwersyteckiego Centrum Sportu.
 2. Podstawą zaliczenia dla studentów z ograniczeniami zdrowotnymi jest:

w GRUPIE I i GRUPIE II punktowy system oceniania, w GRUPIE III uczestnictwo w jednej z form samokształcenia według wyboru studenta:

  • zajęcia teoretyczne wskazane przez Uniwersyteckie Centrum Sportu,
  • udział w organizacji uczelnianych rozgrywek i zawodów sportowych,
  • praca pisemna z zakresu kultury fizycznej.
 1. Warunki zaliczenia studentów z GRUPY III – zwolnionych z uczestnictwa w zajęciach wf, uzgadnia student z prowadzącym zajęcia w danej grupie, do końca czwartego tygodnia w każdym semestrze realizowanych zajęć.
 2. Punktowy system oceniania znajduje się w Regulaminie zajęć wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.    
Skip to content