tablet z ekranem logowania, w tle filiżanka z kawą

Informacje ogólne

1. Wybór grupy w ramach przedmiotu Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024:

  • informacja o wyborach WF – Pobierz
  • terminy wyborów WF – Pobierz
  • bloki WF st. stacjonarne – Pobierz

Zobacz jak dokonać wyboru grupy na zajęcia WF

Kroki dokonywania wyboru zajęć wychowania fizycznego (WF) przez studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2023/24 przez Wirtualną Uczelnię (WU)

2. Zasady odrabiania zajęć wychowania fizycznego

Odrabianie zajęć wychowania fizycznego może dotyczyć zarówno studentów mających pojedyncze nieobecności na zajęciach np. z powodu choroby, jak i pracowników Uniwersyteckiego Centrum Sportu np. wyjeżdżających na programowe/fakultatywne obozy sprawnościowe zimowe i letnie. W przypadku pracowników UCS, ze względu na specyfikę realizacji zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne (studenci z różnych wydziałów i kierunków w jednej grupie), nie ma możliwości znalezienia wspólnego dla wszystkich (prowadzący + studenci) terminu do grupowego odrobienia. Stąd może występować konieczność indywidualnego odrabiania nieobecności, dla tych studentów, którym zaproponowany przez prowadzącego termin koliduje z zajęciami kierunkowymi.

Poniżej przedstawiamy zasady indywidualnego odrabiania zajęć wychowania fizycznego:

  1. Można odrobić tylko jedne zajęcia w tygodniu, w dniu innym niż zajęcia grupy, do której student(ka) jest zalogowany(a).
  2. WF można odrabiać jedynie na tych grupach, w których nazwach znajdują się następujące skróty nazw form zajęć: Aerob, Fit, Fit/Pilat, GryRek, Jogg, NorWal, PNoż, PSiat, Pływ, Siłow, ZGS. Pozostałe zajęcia na planie (inne nazwy grup) to przedmioty kierunkowe prowadzone dla studentów Collegium Medicum.
  3. Każdorazowo student(ka) jest zobowiązany(a) zapytać o zgodę prowadzącego zajęcia na dołączenie do grupy w celu odrobienia zajęć.
  4. Każdorazowo po zakończonych zajęciach należy poprosić prowadzącego o karteczkę „odrabiaczkę”, potwierdzającą ilość odrobionych godzin.

3. Zasady realizacji zajęć WF dla studentów odbywających praktyki śródroczne

Ze względu na specyfikę realizacji zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne (studenci z różnych kierunków w jednej grupie), nie ma możliwości grupowego odrabiania nieobecności, wynikających z odbywania praktyk studenckich. Studenci, którzy kierowani są na praktyki w trakcie planowych zajęć WF mają obowiązek indywidualnie odrabiać nieobecności, zgodnie z zasadami wymienionymi w pkt. 2.

 

 

Skip to content