Studenci z niepełnosprawnościami

Zajęcia Wychowania Fizycznego
dla studentów z niepełnosprawnościami
w roku akademickim 2023/2024

 1. Student posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zgłasza się do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami – ul. Śląska 11A. Tam otrzymuje druk zaświadczenia, który wypełnia lekarz prowadzący. Zaznacza on, które z podanych form aktywności ruchowej są wskazane dla studenta. Wypełnione przez lekarza zaświadczenie student ma obowiązek dostarczyć do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w terminie do 15.10. (w I semestrze) lub do 15.03. (w II semestrze).

STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE LOGUJĄ SIĘ SAMI NA WF.

 1. Student zobowiązany jest do kontaktu e-mailowego z pracownikiem Uniwersyteckiego Centrum Sportu Panią mgr Jolantą Drezno – jdrezno@ujk.edu.pl celem zalogowania na zajęcia podając: imię i nazwisko, numer albumu, kierunek i rok studiów.
 2. Student ma do wyboru alternatywne formy zajęć wf:
 • ćwiczenia w wodzie oraz nauka i doskonalenie pływania,
 • ćwiczenia kształtujące oraz ćwiczenia muzyczno-ruchowe,
 • nordic walking.
 1. Rodzaje aktywności fizycznej zawarte w druku zaświadczenia lekarskiego wyczerpują wszystkie możliwe formy w tym zakresie. Jeżeli  lekarz nie zezwoli studentowi, ze względu na stan jego zdrowia, na uczestniczenie w jakiejkolwiek aktywności związanej
  z realizacją zajęć z WF, student  jest zobowiązany do kontaktu e-mailowego
  z pracownikiem Uniwersyteckiego Centrum Sportu (patrz punkt 2).
 2. Podstawą zaliczenia dla studentów  niepełnosprawnych jest:
 • punktowy system oceniania,
 • uczestnictwo w jednej z form samokształcenia według wyboru studenta,
 • zajęcia teoretyczne wskazane przez Centrum Sportu,
 • pomoc przy organizacji rozrywek uczelnianych i zawodów sportowych,
 • praca pisemna z zakresu kultury fizycznej.

 

Terminy zajęć

Zajęcia wf-u dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku akademickim 2023/24 odbywają się:

 • czwartki godz. 11:00 – 12:30 – siłownia UCS (Hala Sportowa), Uniwersytecka 21, zbiórka przy portierni,
 • piątki godz. 8:30 – 10:00 – pływalnia ul. Kujawska 18,
 • piątki godz. 11:00 – 13:15 – nordic walking UCS (Hala Sportowa), Uniwersytecka 21, zbiórka przy portierni, zajęcia terenowe.
Skip to content