Uniwersyteckie Centrum Sportu

01-04-2020

Ogłoszenie

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prosimy o załatwianie spraw studenckich w formie elektronicznej: lp.ud1594607980e.kju1594607980@fws1594607980 lub telefonicznie 41 349 68 20.

Osobą odpowiedzialną za kształcenie na odległość jest Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Sportu dr Robert Dutkiewicz – lp.ud1594607980e.kju1594607980@zciw1594607980eiktu1594607980d.tre1594607980bor1594607980

Kierownik jest w stałym kontakcie z prowadzącymi zajęcia. Wszyscy prowadzący zajęcia zostali zobligowani do sporządzania harmonogramów pracy zdalnej.

Kontakt:

Uniwersyteckie Centrum Sportu

ul. Uniwersytecka 21
25-406 Kielce
e-mail: lp.ud1594607980e.kju1594607980@fws1594607980
tel: 41 349 68 15
tel: 41 349 68 20