Uniwersyteckie Centrum Sportu

26-04-2019

VII Bieg Przez Kampus o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Regulamin zawodów

Termin i miejsce zawodów

 • Termin: 15.05.2019r. (środa) start: godz. 11:00
 • Miejsce: Kielce – tereny wokół Kampusu UJK (parkingi w okolicach Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania ilość miejsc ograniczona; radzimy przyjść w stroju sportowym piechotą)

Trasa:

 • Start – parking obok Biblioteki Głównej
 • Meta – plac przed halą sportowa UJK
 • Rejestracja – hala sportowa UJK

Program imprezy

9:00 – 10:30 Biuro zawodów w hali sportowej UJK.  Zapisy – pobieranie karteczek startowych, podpisywanie oświadczeń
9:00 – 12:00 Oglądanie i uczestnictwo w imprezach towarzyszących

 • maraton fitness (2 godziny) (hala UJK)
 • „Festiwal crossmintona i tenisa ziemnego”
 • rarytasy muzyczne – Didżej

10:40 rozgrzewka – aerobik dla wszystkich przed startem obok Biblioteki   
10:57 otwarcie biegu – Jego Magnificencja Rektor UJK prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak
11:00 Start biegu
11:40 Dekoracja zwycięzców
12:00 Zakończenie imprezy

Organizatorzy

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJK Kielce
 • Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej UJK Kielce

Współorganizatorzy

 • Dział Promocji i Informacji UJK Kielce
 • Kierownik Obiektów ul. Świętokrzyska 21

Partnerzy

 • Studenckie Koło Naukowe „Motor” z Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
 • Kierunek Ratownictwo Medyczne

Uczestnictwo

 • Bieg ma charakter akademicki, ale jest adresowany do studentów UJK, a szczególnie grup uczęszczających na zajęcia wychowanie fizycznego oraz do pracowników UJK.   
 • Limit uczestników max. 1000 osób

Pomiar i limit czasu

 • ręczny pomiar czasu – pierwsza 10-tka  (każdy zawodnik jest zobowiązany do oddania karteczki startowej na mecie)  
 • Obowiązuje limit czasu: 15 minut, o tym czasie zawodnicy nie będą klasyfikowani

Klasyfikacje i Nagrody

W klasyfikacji liczy się kolejność zawodników na mecie

Klasyfikacje indywidualne:

 • Miejsca 1-3 Kobiety – dyplom, puchar
 • Miejsca 1-3 Mężczyźni  – dyplom , puchar
 • Miejsca 1-3 Pracownik UJK (K i M) dyplom

Zasady uczestnictwa

Zawodnik powinien:

 • zarejestrować się w biurze zawodów (hala sportową)
 • każdy  jest obowiązany do oddania karteczki startowej sędziom na mecie (brak karteczki jest jednoznaczny z nie ukończeniem biegu)
 • posiadać strój i obuwie sportowe

 Zapisy i rejestracja

 • wyłącznie w dniu startu, tj. 15.05 (środa od 9:00-10:30) – biuro zawodów
 • za zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła karteczkę, podpisała oświadczenie, przebiegła całą trasę biegu i oddała karteczkę na mecie

Ustalenia organizacyjne

 • Biuro zawodów czynne będzie od godz. 9.00
 • Przebieralnie w szatniach przy hali oraz w Bibliotece Głównej
 • Toalety w hali, szatniach i budynku Biblioteki Głównej oraz Centrum Języków Obcych  

Organizator zapewnia

 • opiekę medyczną dla uczestników biegu
 • zabezpieczenie trasy
 • przebieralnie i toalety
 • wodę dla uczestników, którzy ukończyli bieg

Uwagi końcowe

 • Wszystkich uczestników Biegu Przez Kampus obowiązuje niniejszy regulamin oraz przestrzeganie zasady współzawodnictwa fair play. Nieprzestrzeganie ich będzie skutkować dyskwalifikacją.
 • Uczestnicy wypełniając oświadczenie deklarują, iż startują na własną odpowiedzialność i oświadczają, że są świadomi swojego stanu zdrowia, który umożliwia im start w zawodach sportowych.
 • Uczestnicy upoważniają organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami. Ponadto wyrażają również zgodę na wykorzystanie zdjęć lub filmu z jego udziałem dla potrzeb promocji biegu, bądź też Uczelni.
 • Organizator ma prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w regulaminie.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizatorzy: VII Biegu Przez Kampus Kielce 15.05.2019  

Kontakt:

Uniwersyteckie Centrum Sportu

ul. Uniwersytecka 21
25-406 Kielce
e-mail: lp.ud1594604485e.kju1594604485@fws1594604485
tel: 41 349 68 15
tel: 41 349 68 20